31 S3H33S- VOOR n DORPS BLAD jaargang nr.7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-aóree: Castolostrnat Bankreknr. 13.37.93.867 Nr. 10 10 maart 1973 PAROCHIE-NIEUWS Vijfde zondag in dc Veertigdagentijd Misdienaars: William Steeghs en Jan Vollenberg Peter en Roger Weijs Hoogmis: Eric Thielen en René Duykors Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: DAMESKOOR 19,00 uur Herman Dinghs 8.00 uur jrd. Pierre Janssen 10.00 uur Geert Classens 8.00 uur int. Vullings-Dinghs 8.00 uur overl. fam. Voesten-v.d. Voort 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Jacobs. Dinghs-v.d. Beuken (familie) 8.00 uur overl. fam. v.d. Beuken 19.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken en Martinus Dinghs. Zaterdag om 19.00 uur avondmis zingen. Maandagavond repetitie. Aanvang 20.00 uur. MEDEDELING KLEUTERSCHOOL ~]k Maart a.s. kunnen de ouders hun kind aanmelden voer het nieuwe schooljaar (1978-1979) U bent met uw kind van harte welkom in de kleuterschool van 4 tot 5 uur, Brengt u a.u.b. uw trouwboekje moe voor eventuele gegevens. L.V.B. In de week van 13 - 18 maart a.s. zal er een rondgang gehouden worden voor het reumafonds. Met uw bijdrage hieraan helpt u mee aan: Het wetenschappelijk onderzoek - rechtstreekse hulp - binnen- en buiten landse reizen -• exploiteren van het vakantiecentrum en voorlichting. Dus wel een reden om deze collecte zo goed mogelijk te steunen. PAuRDENVERZEKERING Hiermede nodigen wij u uit op de algemene ledenvergadering op 13 maart a.s. in Gemeenschapshuis :Dc Gelderkoel" te Heide. Aanvang -20.30 uur. Het bestuur

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1