-11 S3HRI1S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redaktie-adresCastelostraat k Nr. 9 Bankreknr. 13.87.93.867 3 maart 1978 PAROCHIE-NIEUWS Vierde zondag van_do_Voortigdagentijd Misdienaars Cnro Versteegen en René Rambags Eric Thielen en René Duykors Hoogmis: Jchny Reijnders en Mark Donders Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: V/oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur jrd. Lei Heidens 8.00 uur Jan Wilier,is 10.00 uur jrd. Steeghs-Litjens-Hcnckens 8.00 uur ever 1-o ouders Dinghs-Kemmelings 8.00 uur Jacoba Dinghs-v-d. Beuken (vriendenkring) 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Maria Strijbos 8.00 uur jrd. Rambags-Kuypers 19.00 uur Herman Dinghs MEDEDELINGEN LAGERE- EN KLEUTERSCHOOL Reeds bij het begin van het nieuwe schoeijaar werd het idee geboren, wat meer aandacht te vestigen op de zgn. expressievakken in school, waarmee dan o.a. bedoeld worden handvaardigheid, tekenen en handwerken. In de loop van het schooljaar wordt er tijdens die lessen heel wat gemaakt door de kinderen, daarbij begeleid door leerkrachten en ouers. Het leek or.s zinvol en interessant een tentoonstelling te houden van allerlei werkstukken uit handvaardigheid- handwerk- en tekenlessen, die de kleuters en de lagere schoolkinderen in de loop van het school jaar gemaakt hebben. Natuurlijk moeten we daarbij een keuze maken uit het vele materiaal. De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 11 maart van 15.00 - 17.00 uur en zondag 12 maart van 10.30 - 12.30 uur in de speelzaal van de kleuterschool. We hopen dat veel ouders (met hun kinderen) van deze gelegenheid gebruik zullen maken. Ook andere belangstellenden kunnen natuurlijk gerust eens binnen lopen. Met ingang van 6 maart a.s. gaat mevr. Camps van de 1e klas met zwangerschapsverlof. Haar afwezigheid zal tot half juni duren. Gedurende deze periode zal mevr. Canps vervangen worden door mevr. Joostcn uit OirloZij zal ongetwijfeld, in goede samenwerking net ouders en school team, hot onderwijs in de 1c klas op een zo goed mogelijke manier tor harte nomen. Personeel kleuter- en lagere school.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1