VOOR DORPS BLAD jaargang nr.7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adresCastelostraat k Bankreknr. 13.87.93-367 Nr. 7 17 februari 1973 PAROCHIE-NIEUWS Tweede zondag in de Veertigdagentijd MisdienaarsEric Thielon en René Duykers William Stoeghs en Jan Vollenberg Hoogmis: Caro Versteegen en Rné Rambags Zaterdag: 19-00 uur overl. fam. Tacken-Haegens Zondag: ".00 uur Jacoba Dinghs v.d. Beuken 10.00 uur overl. fam. Philipsen-Jacobs Maandag: 8.00 uur overl. fam. v.d. Sterren-Jenniskens Dinsdag: 8.00 uur Jan Sv/inkels Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur jrd. ivntoon Dinghs-Komraelings Vrijdag: 8.00 uur jrd. Anna G. Philipsen Zaterdag: 19-00 uur overl. fam. Cremers-Wismans iN DE BEZITTERS Vi.N DEOUPP L Van ontvoering van de knuppel is hier geen sprake. De knuppel is namelijk gejat van iemand die niet al te snel ter been was. Niet de carncvlasvereniging maar Prins Mart is hiermee het meest gedupeerd. Zijn gezicht is hij niet verloren, maar wel een dierbaar bezit var. de Schanseknuppels, wat hem voor een jaar is toevertrouwd. Onze mening ia dat na 22 jaar carnaval te hebben gevierd met een ingevoerde knuppel er gerust een knuppel van eigen bodem raag komen, haar Prins ïiart denkt er anders over. Hij is geboren met die bewuste knuppel en zou hem dolgraag terughebben. Hij vindt zo'n groot vat ruilen voor zo'n kleine knuppel, dat dat te veel gevraagd is. Om toch in zekere mate tegemoet te komen heeft Mart besloten om een half vat Heineken te géven. Onriat er geen halve vaten te koop zijn, krijgen jullie een vol vat, welk ha-lf moet worden betaald, d.i. 38, Verdere onderhandelingen zijn niet mogelijk. Om-.de zaak zo snel mogelijk af te handelen, verzoeken wij de ontvreemders om het volgende te doen: Kom zaterdagavond, 1o febr. a.s. om 22.00 uur, ongewapend, naar de boerenbond, dan krijgen jullie in ruil voor de "KNUPPEL" en acht en dertig gulden een vat bier. Voor een eventuele losprijs van leeg fust dient u zich te wenden tot de brouwerij. Het bestuur. P.S. Het was mooi, maar voor een volgende ontvreemding van goederen van de Carnavalsver. is onderhandelen niet meer mogelijk. -ai saraas-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1