-HE S3EHI1S- VOOR DORPS BLAD jaargang nr 7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adres: Castelostraat k Bankreknr13.87=93.867 Nr. 6 10 februari 1978 PAROCHIE-NIEUWS Eerste zondag in de Veertigdagentijd Misdienaars: Johny Rcijnders en Mark Donders Caro Versteegen en René Ransbags Peter en Roger Weijs Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: DAMESKOOR 19.00 uur Uit dankbaarheid A 8.00 uur Leon. Courts en Wilh. Linders 10.00 uur jrd. Willem Classens-Rongen Bijz. collecte voor onze eigen kerk 8.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken (v.w, 8.00 uur Jan Swinkels 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Maria Strijbos 8.00 uur jrd. Jacob Holdons-Schouten 19.00 uur overl. fam. Tacken-Haegens vriendenkring) Zaterdag om 19.00 uur avondmis zingen. Maandag repetitie; aanvang 20.00 uur. L.V.B. Het bestuur dankt allen die mee hebben geholpen oberen carnavals-dinsdag, OPEN DAG R.K. L.H.N.O. SCHOOL TIENRAY Op dinsdag 1L februari a.s. van 19.00 tot 21.00 uur houden wij- open dag, speciaal voor ouders met de nieuwe leerlingen, en verder voor allen die interesse hebben in het huishoud- en nijverheidsonderwijs. Wij hopen u hierdoor een goedo gelegenheid te geven om te zien, wat dit onderwijs u te bieden heeft. Docenten en leerlingen. STUDIECLUB VARKENSHOUDERIJ Donderdag 16 februari a.s. hebben we weer een bijeenkomst. Op deze avond zal dr. Cremer, dierenarts te Venray, een inleiding houden over alle voorkomade ziekten in de varkenshouderij. Aanvang 20.00 uur in café Hesen, Het bestuur. f

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1