SJHH15- J DORPS BLAD jaargang nr.7 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redhktie-ndresCastelostrar.t Bankrcknr. 1.3«87°93«867 Nr o 5 - 3 februari 1978 PAROCHIE-NIEUWS Vijfde zon Misdienaar Hoogmis Zaterdag: Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: dag door het jaar William Steeghs en Jan Vollonborg Peter en Roger Weijs Eric Thielcn en Roné Duyfcers 19.00 uur overlfam. Tic-len-Tacken - 8.00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uur jrd. Leonard Peeters-Spreeuwenberg Tijdens deze diensten is er collecte voor -do Memisa Na deze diensten nog gelegenheid de Hlasiuszegen te ontvangen 10.00 uurGeert Class-ns 10.00 uur Mavtinus Dinghs Aswoensdag: Vasten- en onthoudingsdag "BTÖÖ'uui "Gezinsmis int. offeraars 19.00' uur Jan Swinkels Onder deze diensten uitreiking van hot askruisje 8.00 uur.overlfam. Dinghs v.d. Beuken 8.00 uur overl. fam. "Gellings - Verhoeven 19.00 uur uit dankbaarheid A. MEDEDELINGEN KLEUTER EH__L^GERË SCHOOL In verband met carnaval hebben de kinderen maandagdinsdag en woensdag geen school. A.s. vrijdagmiddag, 3 febr., wordt er met de schooljeugd carnaval gevierd. Do bedoeling is, dat de kinderen 's middags verkleed naar school komen. Daar worden we dan afgehaald door Prins carnaval en zijn raad, waarna de doet naar het Gemeenschapshuis trekt. Hier wordt dan verder gedanst en gehost We wensen alle kinderen verder een prettige carnaval. Personeel lagere- en kleuterschool, MSDEDELINGEN OUDERC0MMISSIE Op donderdag 9 febr. a.s. zal de oudercoamissie" vergaderen in de basisschool, Aanvang 20.00 uur. Voornaamste punt'van bespreking zal zijn de 1e Communie. ALP PRINSEN KOMPEHEEJ 'De jury bij de optocht op carnavls-zondag bestaat ook dit jaar weer uit leden van de Aid Prinsen Kowpeneej. Do juryleden worden a.s. zondag or.i 13.00 uur verwacht in café van Rhee. Slier zullen de deelnemerslijsten worden uitgereikt en de richtlijnen voor het beoordelen van de deelnemers aan de optocht worden besproken. *wvyr

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1