-[IE SSUFfflS VOOR DORPS BLAD jaargang nr.7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 ledaktie-adres: Castelostraat b Bankreknr. 13.87«93=867 Nr. 27 januari 1978 PAROCHIE-NIEUWS Vierde zondag door het_jaar Misdienaars: Caro Versteegen en René Rambags Eric Thielen en René Duykers Hoogmis: Johny Reynders en Mark Donders Zaterdag: 19.00 uur jrd. Maria. Donders-Hocdemakers Zondag: 8.00 uur Jan Willeros 10.00 uur overl. fam. Cox-Janssen Maandag: 8.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken (v.w. fam. Strijbos) Dinsdag: Johannes Bosco 8.00 uur Martinus Dinghs Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: Feest Opdracht v.d. Heer(Maria_Lichtmis) 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben üerste Vrijdag. H. Hart Vrijdag: Zaterdag: DAMESKOOR 8.00 uur J. Swinkels Na de dienst H. Blasiuszegen 19.00 uur overl. fam. Thielen-Tacken In het weekend na elke dienst gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. Zaterdag Om 19.00 uur avondmis zingen, Maandag repetitie; aanvang 20.00 uur. MEDEDELING KLEUTERSCHOOL f) De ouders van de oudste kleuters kunnen de Nijmeegse Schoalbekwaamheids- test nci schoolbezoek( dinsdags) of na een telefonische afspraak samen met de leidster doornemen. L.V.B. -■ Carnavalsdinsdag, 7 febroberen door de L.V.B. Zijn er nog leden die mee willdn helpen? Geef even door bij mevr. Poels of mevr. Arts. "7" Wie heeft per vergissing op woensdag l3 jan.jl. na de zitting de verkeerde mantel meegenomen? (zwarte wintermantel; fruus Tacken, Lollebeekweg 30 _Z

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1