-[IE SSHflflS- t DORPS BLAD VOOR CASTENRAY .jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redaktieadrcs: Castelostraat A Nr. 2 Bankreknr. 13-87.93.86? 13 januari 1978 PAROCHIE-NIEUWS Tweede zondag door het jaar Misdienaars: Eric Thielen en René Duykers William Steeghs en Jan Vollenberg Caro Versteegen en René Rambags. Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur jrd. Theo Jacobs 8.00 uur Leon. Geurts en Wilhelmina Linders 10.00 uur Martinus Dinghs v.w. Veeverzekering 8.00 uur overl. fam. Kuypers-Christiaens 8.00 uur Martinus Dinghs Begin van de Bidweek om eenheid 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur jrd. Bernard Vullings-v.dBroek 8.00 uur overl. fam. Tacken-Haegens 19.00 uur overl. fam. Luyckx-Maes N.B. Enkele dagen vóór 15 jan. zullen de enveloppen worden rondgebracht voor de gezinsbijdrage. Enkele dagen na 15 jan. worden ze weer opgehaald. We hopen weer te mogen rekenen op uw welwillendheid en grootmoedigheid. Wilt u naar vermogen allen meedoen. Bij voorbaat hartelijk dank. Dameskoor Zaterdag om 19.00 uur avondmis zingen. Maandagavond repetitie. Aanvang 20.00 uur. 1 J 1 J MEDEDELING KLEUTERSCHOOL A.s. maandagmorgen (16 jan.), dinsdagmorgen (17) en woensdagmorgen (18) maken de oudste kleuters de N.S.T. (Nijmeegse Schoolbekwaamheidstest I.v.m. de test is er dinsdagmorgen geen ouderbezoek mogelijk. U krijgt de gelegenheid deze test door te kijken (bericht volgt). BEJAARDENVERENIGING Volgende week woensdagavond, 18 jan., ia er ''In den Engel" te Venray hot bejaardencarnaval voor de kerkdorpen van Venray. Diegenen die hier naar toe willen gaan, zullen voor eigen vervoer moeten zorgen. Dat zou dan onderling afgesproken kunnen worden. De zaal is open om 19,00 uur. Het bestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1