-II SBHfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 j Redaktie-adres: Castelostraat k Nr. 1 1* Bankreknr. 13.87.93.867 6 januari 1978 PAROCHIE-NIEUWS Feest van Driekoningen Misdienaars Johny Reijnders en Mark Donders Caro Versteegen en René Rambags Hoogmis Peter en Roger V/eys. Zaterdag: 19.00 uur Int. Carnavalsvereniging bij gel. van 22 jarig bestaan. Zondag: 8.00 uur Int. fam. Classens- Swals 10.00 uur jrd. Josephina Seykens-Collin Maandag: 8.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken v.w. Bejaardenvereniging Dinsdag: 8.00 uur Martinus Dinghs Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits Vrijdag: 8.00 uur overl. fam. v. Dijck Zaterdag: 19.00 uur- jrd. Theo Jacobs DAMESKOOR Zaterdag om 19.00 uur avondmis zingen bij gelegenheid van het 22 jarig bestaan van de carnavalsvereniging.. -s Maandag repetitie; aanvang 20.00 uur. STUDIECLUB VARKENSHOUDERS Cp donderdag 12 jan. om 20.00 uur in café Hesen is er weer een bijeen^ komst. Deze avond zal de heer Janssen van de Pluimvee-vakschool te Horst een inleiding houden over de bedrijfstechnische resultaten in de varkens houderij en produktie controle. Het bestuur. De peuterleidsters danken de anonieme gever voor de attentie. MEDEDELINGEN BASISSCHOOL Zoals reeds eerder aangekondigd, wordt er op donderdag 12 jan. a.s. een ouderavond gehouden voor de ouders van 5e en 6e klas-leerlingen. Be avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de kleuterschool. Wat is de bedoeling van deze avond? De overgang lagere school - voortgezet onderwijs zal centraal staan in deze bijeenkomst. Dat deze overgang belangrijk en vaak moeilijk is, zal niemand kunnen ontkennen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1