IE SSHflflS n Y (2 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. Icopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1977 Redaktie-adrsss Castelostraat 4, Tel. 781 Bankrek.nr. 13,87.93.867 Nr. 47 23 december 1977 KERSTIYIIS C, .0- en Dezus dat niet zoals de herder Het is verleidelijk Dm op Kerstmis tT&^uergeton Dm wat romantische liédje kunnen -zeggens 't kalenderblaadje van mand te gooieri>\^ Natuurlijk is het ons gecund berichten eens geheel "op-^i j kan niet altijd gespannen zi dan de gezelligste dag ven h klassieke gelegenheid schermen met vrede wil. Kerstmis is de vreugdevol! zorg, die zichtbaa Kind van BethuLehem. God stelt'een teken bijfrëid. Een teken, .^-'"Doodgewone mensen de plaats, waarheen God hen ieidyt. kruisen dan ontmoeten we ovoral/mensen, moede, uit lijden en onrecht; mensen, leegte en zinloosheid. Zo moeten we Kerstmis plaatsdn, maar enke/e uren het nuchtere leven mee te zingen om dan achteraf te fijjjfe- Kerstmis en dan het in de prulle- om de vjj^efftrustende te zetten. De boog riiaaf'Kerstmisis meer - jaar en meer dan een om te en goede visaing van Godsvaderlijke gestalte kreeg in het "Dit zal>4J een Teken zijn.' is\een teken van Gpds na- door iedor-X een wordtDferstaan. van Bethlehem haasten zich naar UJanneer we -—"onze wereld door dia ui-^zien naar verlossing uit ar- die verlangen vrij te worden van wel mot oen reserve.Jezus is geen bevrijder naar het moddl van Fidel Castro of Nero of andere revolutionaire "helden" van onze tijd. Jozus is veel meor. Hij is de\"knocht van God", dio alle aandacht voor zichzel/f afwijst. Hij toont ons God als onze Vader in wie we onze bevrijding zullen vinden. Het rijk van God en van \Xredc begint met Jezus. Kerstmis vieren is£ Jezus aanvaarden en op zijn golflengte gaan staan. Het beeld van God willen zijn zoals Hij. Achter hot levensproject v\n Jezus gaan staan. Zo zal ons leven bijdpagen tot do bevrijding van de wereld. Jezus' komst vraagt van ons een eerlijk antwoord. Ik hoop, dat de sfeer van.Kerstmis ons hart gevoelig zal maken voor de boodschap van de kribbe, iïloge het tot ons allen doordringen, dat God ons nabij is. Allen van harte een Zalig Kerstfeest. Pastoor.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1