[IE SSHFI1S DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktic-adress Castelostraat 4, Tol.781 Nr.A 5 Bankrek.nr. 13.87.93.867 9 december 1977 PAROCHIE-NIEUWS Derde_zondan_van_de Advent Misdienaars: Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Eric Thielen en Fiené Duykörs UJilliam Steeghs on Jan Vollonberg Caro Uersteegcn en René Rambags 19.00 uur Uit dankbaarheid 8.00 uur Dan Willems 10.00 uur Pater Weys 8,00 uur T.o.v. O.L. Vrouw K, 8,00 uur Overl. fam. Classens-Danssen 8,00 uur Gezinsmis int. Offeraars 8,00 uur Dacoba Dinghs-v.d, Beuken v.w. vriendenkring 8.00 uur Dosephina Seykens-Collin 19.00 uur overl, fam. Poels-Heldens KLEDING VOOR DE MISSIE VAN WEST-IRIAN Goede mansan van Vsnray en omstreken, Zoals ik al zei en schreef, werk ik in de Missie van Wost-Irian, het vroegere Nederlands Nieuw Guinea. Daar ben ik de enige blanke te midden van zo'n 10,000 Papoea's, midden in het oer-bns, hoog in de bergen. Die Papoea's daar staan nog met één been in het stenen tijdperk, Dio hebben nog bijna niets. Die hebben nog. bijna geen kleren aan hun lijf. Nu heb ik hier en daar in mijn vakantie liet volgende beluisterd? Kleren sturen naar de Missie..., dat kan niet meer, dat is te duur, dat is niet meer mogelijk. Goede mensen, ik verzeker u? dot is niet waarj Integendeel. Versturen naar West- Irian gaat nog best. En u moest eens weten, hoeveel Papoea's in de rij staan te dringen om een tweede-hands kledingstuk te bemachtigen. Daarom durf ik u in hun naam te vragen voor nu en voor da toekomst; hebt u kleren liggen, die u niet nodig hebt, wil ze dan brengen bij mijn moeder thuis? Beek- weg 53, Venray(tel. 04780 - 1535), Daar wordt voor inpakken en verzenden naar West-Irian gezorgd, Hoog in de bergen van West-Irian is hot 's namiddags en 's nachts koud. Daarom is ook warme, dikke kleding zeer welkom(en dekens). Bij voorbaat zeg ik u heel. hartelijk dank, in naam van zoveel Papoea's, D. Peeters ofm Medio Irian-Daya. Indonesia.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1