DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1977 Redaktie-adrosCastelostraat 4 Nr. 4e/ Bankrek.nr. 13.87.93,867 2 december 1977 PflROCHIE-MEDUJS Tweode_zonda2_von_de_Advant misdienaars; Oohny Reynders en iïlark Donders Cara Verstesgon on René Rombags Hoogmis Poter en Rogar 'JJcys Zaterdag 19.00 uur overl. ouders Rambags-Kuypers Zondag 8.00 uur Loon.Geurts en üJilhelmina Lindors 10.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken (nm.fam. Dinghs) maandag 8.00 uur Oosaphina Soykans-Collin Dinsdag Feest St. Nicolaas "sTScPuur Öacoba Dinghs-v.d, Beukon Woensdag 8.00 uur Gezinsmis int. Offeraars Donderdag Qnbeulekt0_Ontvangenis_ui_iiiaria 8,0Ü uur overl. fam. Verhoovan-Hoeben Vrijdag 8.00 uur overl. Tam. Gellings-Vcrhoeven 14.00 uur PI. Huwelijksdionst int. v. bruidspaar lïtaes-Goorets 19.00 uur Uit dankbaarheid Zaterdag M.B.s Zondag oorste zondag van kerk. 'dJarm AanbevolonJ de maand. Speciale collecte voor onze eigen DAIYIE5K00R Vandaag, vrijdag 2 december, om 14,00 uur huujolijksmis zingen voor het bruidspaar Poels-Holdens Volgende week woensdagavond om 19,30 uur repetitie. Dus niet op donderdag avond zoals wo hadden afgesproken. Dit in verband met do jaarvergadering van de L.L.T.B. in Café Heson. Leden, probeer zo veel mogelijk naar doze repetitie to komen. VOL VERWACHTING KLOPT ONS be sbebbs

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1