SSHBB5- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-aöres: Castelostraat 4 Bankreknr. 13«8?«93«867 Nr. 42 18 november 1977 PAROCHIE-NIEUWS Feest van Christus Koning Misdienaars: Caro Versteegen en Renc Rambags Eric Thielen en Rcné Duykers Hoogmis: Johny Rcijnders en Mark Donders Zaterdag: 19-00 uur Antoon Roelofs Zondag: 8.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken 10.00 uur Jrd. Pastoor Verheggen Maandag: 8.00 uur Martinus Philipsen Dinsdag: Feest H. Cecilia Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 8.00 uur Uit dankbaarheid W. 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overl. fam. Strijbos-Cleven 8.00 uur overl. fam. Willerassen-Martons 19.00 uur overl. fam. Reijnders-Weijs-Heldens OUDERCOMMISSIE Onderstaand volgt een kort verslag van de vergadering, welke wad. ge houden op 9 nov. jl. De ondervoorzitter opende de vergadering en heette allen welkom, spe ciaal de twee nieuwe leden. Dit zijn geworden: Mevr. Strijbos en Bloemen. Zij behaalden het grootste aantal stemmen bij de afge lopen stemming, waarvoor de ouders van alle schoolgaande kinderen, lijsten hadden ontvangen. Tevens bedankte hij nogmaals de oud- voor zitter, L. KÜnen, voor het vele werk dat hij in de afgelopen 3 jaren heeft gedaan voor onze oudercommissie Aan de orde kwam verder o.a. de verkiezing van een nieuwe voorzitter Met algemene stemmen werd G. Smits gekozen. Hem werd veel succes toegewenst. Ook een ander belangrijk punt werd afgewerkt en wei de taakverdeling. De taken werden als volgt verdeeld: Voorzitter Ondervoorzitter Secretaresse ponningm. Nctulistc Bijwonen vergaderingen schoolbestuur Bijwonen vergaderingen elders Bijwonen vergaderingen dorpsraad Bijwonen teambespreking Verjaardagen- en ziekenbezoek G. Smits G. Dinghs Mevr. Houwen Mevr. Tacken G. Smits J. Classens J. Classens Mevr. Strijbos Mevr. Camps

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1