DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adresCastclostraat 4 Mr, 40 Bankrok.nr. 13,87,93.867 4 nouember 1977 PAROCHIE-NIEUWS Hoogfeest uan filisdienaarsEric Thielon on Rene Duykers Ulilliarn StüGghs on San Vollenbcrg Hoogmis Cara Varstecgan en Rcnó Rambags Zaterdag 19,00 uur Ouorl. fam, Smits-Tobarts Zondag s 8.00 uur Ovarl, fam. Smits-Friezen 10,00 uur Ouorl. fam, Soykons-Ulismans 15,00 uur Allerzielonhcrdenking en processie naar het Kerkhof, lïlaandag Allerzielen 8,55 uur Jan Rcynders Dinsdag Jji^illibrord 8,00 uur Ouorl, fam,. P.Strijbos-Bnltussen cn Gerard Baltussen Woensdag i 8.00 uur Gezinsmis int, offeraars Donderdag t 8.00 uur Jacoba Dinghs- u.d. Beuken Vrijdag ^JYIartinus 8.00 uur üuerl, fam, Ticlen-Tiolun-Smits i 19,00 uur Pater ÜJeys Zaterdag M.B Geld uopr hot onderhoud uan de grauen kan aan do pastorie morden afgedragen. Dubbel graf 3,50; enkel graf 2,50. Wilt u.zo good zijn dit in de nouombormaand te voldoen. S.V. CASTENRAY Seniorens Uitslagen zondag 30 oktober: Castenray 1 Castenray 2 Castenray 3 Castenray 4' R.K.D.S.0. IVIontagnards 4 Kronenborg 3 (ïlontagnards 6 Programma zondag 6 nouomber: fflecrlo 1 - Goysteren 3 - IJsselstoyn 5 - Merselo 4 - Castenray 1 Castenray 2 Castenray 3 Castenray 4 3-1 2-1 9'- 4 0-- 2 14.30 uur, P, Sikes 11,00 uur Th. Leenders 11.00 uur 12.00 uur J. u.d. Starren J. Holla (JE ssufins-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1