It SBHFinS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Rodgktie-adres; Castelgstraat 4 Nr.39 Banljrek.nr.i 13.87.93.867 28 oktober 1977 PAROCHIE-NIEUWS 31e Zondag door hot jaar Misdienaars Hoogmis Zaterdag Zondag ITIaandag Dinsdag UJoensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Dohny Royndors on flark Donders Care Versloegen en Renu Rnmbags Peter en Roger Uleys 18.45- Rozenkransgebed 19.ÜD Harris v. Kuyck 8.00 Hendrik Philipscn ID.DD jrd. Dan Reynders 8.DG overl. fam Tielen-Tielen-Smits 8.CJ0 jrd. Dos üJillomse 0.00 Gezinsmis int. Offeraars 8.00 Dacoba Dinghs- v.d. Beuken idSSi-tL-.ÜSïi: O.OD Francisca Rnclufs-Kuysers 19.OD overl, fam. Smits-Tebarts L.V.B. Dropping a.s. Woensdag 2 november houden me enze jaarlijkse dropping. UJe ver trekken om 19,00 uur bij v. Rhoo. Onkosten 5, i.V. CASTENRAY Afd. Senioren^ Progromma_zondag_30_oktobur Cnstenray 1 - R.K.D.S.O, 1 Castenray 2 - iïlontagnards 4 Castenrcsy 3 - Krononberg' 3 Castenray 4 - fflontannards 6 Programma mo3nsdag_2_november£ Castenray 1 - Venray Al 14.30 uur 12.00 uur 11.30 uur 11.30 uur 19.30 uur C. Boots

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1