DE SaHFIIS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktio-adros: Castelostraat 4 Nr. 38 Bonkrek.nr.s 13.87,93.867 21 oktober 1977 PAROCHIE—NIEUÜJS lUereldmissiedag. misdienaars Hoogmis Zaterdag Zondag maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 1/rij dag Zaterdag UJilliam Steeghs en jan Vollenberg Peter en Rogier Weys Eric Thielen en Ronó Duykers. 18.45 uur Rozenkransgebed 19.00 uur Tot int. van de leden v.d. Rabo-bank 8,00 uur Truus Smits-danssen 10.00 uur Oacnbus Wismans-Cleven Vandaag wereldmissiedag^ Collecte voor de missie, 8.00 uur Ant. Steughs en ouders 8.00 uur Dan Reynders 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8,00 uur Dan SUillems £gest_HA_AQgstelen_Simgn_en_0udas 0.00 uur iïlstthias Dinghs-Arts 18.45 uur Rozenkransgubad 19.00 uur Harrie v. Kuyck. IY1EDEDELIIMG BASISSCHOOL Geachte ouders, Zoals u reeds van uiu kind hebt kunnon vernemen, zal de schoolarts a.s. maandag, dinsdag en woensdag do jaarlijkse schoolonderzoeken verrichten. Net zoals voorgaande jaren zijn wij door ruimtegebrek genoodzaakt de klas, die onderzocht wordt, op die betreffende dag vrijaf te geven. Daarom dient u met het onderstaande rekening te houdens fllaandag 24 okt. i -onderzoek voor 2e klassers - 2e klas vrij van school -onderzoek voor 6e klassers - 6e klas vrij van school -onderzoek overige gevallen(dit geldt voor slechts enkele kinderen) -alle klassen naar school. Dinsdag 25 okt. Woensdag 26 okt. Ulilt u er voor zorgen op de juistn tijd met uw kind op school aan wozig te zijn om een en ander vlot te doen verlopen» Personeel basisschool.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1