Redaktio-adros2 Castülostraat 4 Mr. 37 Bankrak.nr. 13.87.95.86714 oktober 1977 PAROCHIENIEUWS 29g_z ond af]_doo r_hu fc_ jaar Misdienaarss Caro Versteegen en René RambaQs Eric Thielan cn Rent' Duykers Hoogmis Dchny Reynders en Mark Donders Zaterdag 18.45 uur Rozenkransgebod 19.00 uur Pilina Ib'uys- v. Lipzig Zondag s 8.00 uur Tor ere van O.L. Vroum 1Ü.0G uur Tor ere van D.L. Vroum lYlaanday s oon uur Huberdina Strijbos-Kemmelings Dinsdag 8.00 uur Overl. fam. Verhooven-Hoeban Woensdag 8.00 uur Gezinsmis(intofferaars Donderdag 8,00 uur Ter ere van O.L. Vroum (K.) Vrijdag 8.00 uur Ovurl, fam, 'JJillemsen-fiiartens Zaterdag 18.45 uur Rozenkransgebed 19.00 uur Tot int. v.ri, leden v.d, Rabo-bank MEDEDELING KLEUTER- en BASISSCHOOL en 't STEKSKE De kinderen hebben herfstvakantie van 17 t/m 21 oktober. I.v.m. studiedagen van de hoofden van beide scholen op donderdag 13 oktober en vrijdag 14 oktober morden de hoofden die dagen varvangen door lïlariet Bakkor-Broumers op de kleuterschool cn Mevr. Pilaes op de basisschool. Het personool menst u een prettige vakantie. Zaterdag j.l. ben ik op hot discobal in de zaal mijn spijkerjas kmijt gemorden. Merk; LEE. Wie heeft hem gevonden???'? Terug to bez'orgen bij Petra Seykens Diopeling 5 Tel. 393

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1