D 6 OKI U I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adros; Castelostraot 4 Bankrek.nr.s 13,07.93.867 Nr. 35 30 september 1977. s~~ 0-9 don d e r d o t.b.v.'-__0_A_m_E_!_K_g_g_R in liet Gemeenschapshuis AANVANG; 20.01! uur precies Zaal open vanaf 19,00 uur H00FDPRI3S; Dames- ef Herenfiets Vorder prachtige prijzen. Komt u onze vereniging ook steunen? I Zorg dat u tenminste om half acht aanwezig bent, oen prachtige prijs. at saraas-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1