SSHfJlS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adresCastelostraat k Bankreknr13=87.93=867 Nr o 3^ 23 september 1977 PAROCHIE-NIEUWS ?.6e zondag door het jaar Misdienaars: Johny Reynders en Mark Donders Caro Versteegen en René Ramb-ags Hoogmis: Peter en Roger Weijs Zaterdag: 19=00 uur Jos Geerets Zondag: 8.00 uur Truus Smits-Janssen 10.00 uur voor geestl. en tijdl. welzijn van de parochie Maandag: 3.00 uur T.e.v» O.L. Vrouw Dinsdag: 8,00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Huberdina Strijbos-Kemmelings Vrijdag: 8.00 uur Pastoor Schrcurs Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Reynders-Woijs-Heldens N.Bo De oktobermaand is de rozenkransmaand. - Daarom willen we in deze maand oktober zaterdagavond vóór de avondmis om kwart voor zeven de rozenkrans bidden. Aansluitend daarna de H. Mis S.J.W. CASTENRAY K.J.B. Donderdag 29 september club voor de Koünties van half Poetsbeurt: Hannie v.d. Pasch en Annemie Vollc-nberg. tot half 10, TXJDVSRDRIJVERS Morgen, zaterdag 2A sept, hebben we film dia's, opgenomen tijdens de wielerronde door Noord-Limburg. We verwachten zeker de deelnemers aan deze ronde. °ok ouders en vriendinnen en vrienden, de "Pumpy's" en sponsors. Iedereen van harte welkom. We beginnen na de H. Mis om ong. 19-A5 uur. De film duurt ongeveer A5 min.; de dia's 30 min. A.s. zondag vrije avond met een gezelschapspel tussendoor. D.J. Spidy Leiding: Mevr. Janssen en de heer H. Dinghs. 8 Okt. hebben we discobal met "De Pacemakers" A.s. vrijdag 30 sept. gaan we weer zwemmen in Venray. Vertrek op de fiets bij van Rhee om 18.20 uur. Ook de "Pumpy's" kunnen mee.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1