DE SSEFIflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie—admss Castclostraat 4 Bankrekeningnr. 13,87.93,867 IMr33 16 september 1977 PAROCHIE-NIEUWS VREDESZONDAG misdienaars Hoogmis Zaterdag i Zondag maandag Dinsdag Woensdag s Donderdag Vrijdag Zaterdag William Stoeghs an Dan Vollenberg Peter en Roger Weys Eric Thielen en Ren! Duykers 19.00 uur 3rd. Matthias Drabbels 8.00 uur overl. fam Clossens-Valckx 10.00 uur overl. fam, v.d. Wator-Spreeuuienberg-Lommen 8.00 uur bijz, Int. (ft.) 8.00 uur ovorl. fam. Verhooven-Hoeben Feest H. Mattheus, Evangelist 8.00 Gezinsmis(int.offeraars) 8.00 uur T.e.v. O.L. Vrouw 8.00 uur T.e.v. 0.L, Vrouw 19,00 uur Dos Goerets. mededelingen BASISSCHOOL Ook cjit jaar zullen or cp school weer een aantal ouderavonden gehouden worden. Wij hopen, dat u het belang van dergelijke avonden onderkent en in grote getale aanwezig wilt zijn. Wij verzoeken u daarom met onderstaande data rekening te houdens woensdag 21 sept. klas 1 donderdag 22 sept, klas 6 woensdag 28 sept. klas 2, 3, 4 en 5, Over tijd van aanvang en bedoeling van de avonden krijgt uw kind nog nader bericht mee naar huis. Personeel Basisschool. KLEUTERSCHOOL; maandag 19 sept. is de laatste dag, dat u zich kunt abonneren op de "DoReMi". TE KOOP: loemkaol zaterdags en dinsdags P, Smulders, Horsterweg 45 c.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1