BE SBEFI1S- fa DORPS BLAD VOOR CASTENRAY V jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Castelostraat b Bankrek.nr13-87.93=367 Nr. 32 9 september 1977 PAROCHIE-NIEUWS 2ke zondag door het jaar Misdienaars: Caro Versteegen en René Rambags Eric Thielen en René Duykers Hoogmis: Johny. Reynders en Mark Donders Zaterdag: 19.00.uur int. fam. v.d. Sterren-Jenniskens Zondag: 8.00 ,uur overl. ouders Janssen-Emonts en zoon Pierre 10.00 uur overl. fam. I-Ienr. v.d. Pasch-v. Homberg Maandag: 8.00 uur Om genezing van een zieke Dinsdag: 8.00 uur overl. ouders v. Kuyck-Verriet Woensdag; Feest van dejtruisverheffing 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: Feest 0„L. Vrouw vein Smarten 8.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits Viijdag: 8.00 uur Maria Strijbos Zaterdag: 19.00 uur jrd. Matthias Drabbels MFiDËDELING'EH BASISSCHOOL In overleg met de leiding van- het' zwembad, heeft de Gemeente voor de regio Venray een nieuw zwem-rooster opgesteld voor de donderdagmiddag. Deze wijziging houdt voor onze school het volgende in: zwemmen klas 3/'+: was van 2.^5 - 3 10 uur is nu van 3.10 - 3.35 uur. Dit bet.ekent dat de kinderen pas om k uur terug; zijn op school. Personeel basisschool DAMESKOOR: Zaterdag om 19.00 uur avondmis zingen. Maandag repetitie: aanvang 20,00 uur. VERLOREN Geleider van cirkelzaag op ujcg van Castenray-Kl. Oirlo naar Tienray-Swolgen. rft. Kuypers, Tel, 376. 4*

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1