..DA N 5 E N i in hit CEMEENSC HA PS HUI S Ü'L. DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1977 Redaktie-adresCastelostraat k Bankreknr. 13.87.93.86? Mr. 30 26 augustus PAROCHIE-NIEUWS 22e zondqg door het jaar Misdienaars; Eric Thielen en René Duykers William Steeghs en Jan Vollenberg Hoogmis: Caro Versteegen en René Rambags Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw 8.00 uur Bijz. int._A. 10.00 uur Jos Geerets Zaterdag en Zondag collecte voor de Miva, de missie-verkeers- middeïen-actie. Heel bijzonder aanbevolen. 10.00 uur Josephina Seijkens-Collin 10.00 uur Genezing van een zieke 10.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) 8.00 uur Bijz. int. T. Eerste Vrijdag, H. Hart 8.00 uur Maria Strijbos 19.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw N.B. Maandag, dinsdag en woensdag zijn de H. Missen s morgens om 10o00 uur vanwege de kermis. Kermis T St N S I* E Kermis V- \t UI 5" zaterdag - zondag - maandagavond Maandag-matinee: aanvang 11.00 uur P L 1 WE. «WE. ft 5 Kermis Kermis lie ssums-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1