-UI SBHflflK- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adress Castelostraat 4 Nr. 29 Bankreknr13.87.93.86? 19 augustus 1977 PAROCHIE-NIEUWS 21e zondag door het jaar Misdienaars: Johny Reijnders en Mark Donders Caro Versteegen en René Duykers Hoogmis: Peter en Roger Weijs Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: V/oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19. 8. 10. H< 00 uur over1fam. Luyckx-Maes 00 uur Truus Smits-Janssen 00 uur jrd. Truus 'Küypers Maag Maria, Koningin ,00 uur Bijz. int. (T) .00 uur Mart. Dinghs-Cox BartholomeusApostel .00 uur Gezinsmis int. offeraars ,00 uur Maria Strijbos ,00 uur Ant. Jacobs-Friezen ,00 uur T.e.v. O.L. Vrouw INGEZONDEN Redaktie SchansSchoolbestuur Vanuit Dommelen wil ik jullie hartelijk danken voor de attentie, die ik, geheel onverwachtgekregen heb. Een attentie die volledig geslaagd te noemen is, zoiets had ik al jaren gewenstNogmaals ik heb het werk aan de Schans steeds met veel plezier gedaan. Deze attentie geeft een blijvende, fijne herinnering aan "De Schans". Bedankt en veel sukses met jullie werk. G. Raaijmakers. DAMESKOOR Maandag repetitie. Aanvang half negen. MEDEDELING VAN DE KLEUTERSCHOOL Bij deze nodig ik alle. ouders (van de kleuterschooi) en andere belang stellenden uit tot het bijwonen van een ouderavond. Deze wordt gehouden in de kleuterschool a.s. woensdagavond 2l\- augustus om 20.00 uur. Wé heten u allen hartelijk welkom op de kleuterschool. Riet Peetors.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1