HE SBEfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redactie-adress Caetelosfcraat 4 Bankrekening s 13.87.93.867 for. 25 24 juni 1977. PAOCHIE-NIEUil/S Dertiende zondag door het jaar Misdienaars Hoogmis 5 Zatardags Zondag Maandag Dinsdags lUoensdags Donderdag: Vrijdags Zaterdag: John Verstongen on Geert Stiphout Henk Vollenberg cn Jan Janssen Sjak Classens en Eric Thielen 19,00 uur Marrie v/an Kuyck 8,00 uur Truus Smits-Janssen 10,00 uur jrd. Henririka Gcrtruda Tislen-Tielen Vandaag korkdeurcollecte voor onze misdienaars 8.00 uur Herman Dinghs 8.00 uur Louis Rcelofs Feest St. Petrus en Paulus 8,00 uur Gezinsmis int, offeraars B,00 uur Ter are van O.L. Vrouw Alt. Bijstand (R.) Eerste vrijdag van de maand, H. Hart 8,00 uur Bijz, Int, 14,00 uur PI. Huwelijksmis Bruidspaar Vollenberg-Vossen. 19,00 uur overl fatn, Réynders-ilieys-Heldons. DAMESKOOR Vrijdag 24 juni trouwt een van onze leden. Om 14.00 uur zingen wij de huwelijksmis voor haar, 's Avonds om 8,00 uur bijeenkomst van de laden voor de receptie in café Hesen. Hij wensen Maria en Christjan een fijne dag en voel gsluk in hun verdere leven. Zaterdag om 19,00 uur avondmis zingen Maandag om 20,30 uur repetitie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1