-LIE SSEflflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adross Castelostbaat 4 Bankrokoningnr13,87.93,867 Mr. 24 J^Tjun^^TT^ PAROCHIE-NIEUWS Twaalfde zondag door het jaar Misdienaars Zaterdag; Zondag s f/laondag Dinsdag s Woensdag s Donderdag Vrijdeg; Zaterdag Arno Rambags on Peter Wei js Sjak Classens an Eric Thielen 19,00 uur Overl. ouders v, Rhee-Drabbels en zoon Piot 8,00 uur Hendrik Philipsen 10,00 Overl, fom. Philipsen-Zanders Onder deze dienst wordt door Deken Thounissen het H, Vormsel toegdiend aan de meisjes en jongens van du 6e klas. De voorste banken in de kerk zijn gereserveerd voer de vormelingen en hun ouders. 8.00 uur overl Tam Gullings-ïVerhaevsn 0,00 uur P. Philipsen 8.00 uur. Gezinsmis(int,offeraars) 8,00 uur overl.fam. Tielen-Tialen-Smits Geboorte St.Dap de Doper 8.00 uur jrd. lï). Vcrhooven-Gcurts 14,00 uur PI. Huwelijksmis Bruidspaar Broere-Kuypers 19.00 uur Harris v, Kuyck, DAMESKOOR Zondag om 10,00 uur Hoogmis zingen. Maandag om 20.30 uur repetitie. KLEUTERSCHOOL Geachte ouders, In de u/eek van 20 t/m 24 juni krijgt uw kleuter materiaal moe naar huis met aan u de vraag of u dit wilt afwassen. Zou dit eventueel niet kunnen, dan graag non ttr briefje hierover. Hopende op uw mudswerking, Riet Peeters,. Bericht van B W_ In verband met uw mondelinge aanbieding voor do kermissen 1977 te Heido-Castenray- Vaulen delen wij u friture Hendriks, Eltingerhof 10.1, Duiven mede, dat wij u een standplaats voor uw friturewagon op duzo kermissen toekennen. De kermissen zullen als volgt worden gehouden^ Heide van 18 t/m 21 juni Castenray 27 t/m 30 augustus Veulen 4 t/m 7 september.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1