HE SQWflflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Nr. 23 1 Bankreknr1'3-87.93-867 10 Juni 1977 PAROCHIE-NIEUWS Sacramentszondag Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Henk en Caro Versteegen John Versteegen en Geert Stiphout Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur jrd. Martin Wismans 8.00 uur Jan Willems 10.00 uur Jan Reijnders Aansluitend aan de Hoogmis een korte processie met Aller- heiligste rondom de kerk. Bij slecht weer processie in de kerk, 8.00 uur overl. fam. Philipsen-Aerts Feest v.d. U. Lidwina 8.00 uur overl. fam. Duijkers-Rambags 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) 8.00 uur overl. fam. Gellings-Verhoeven Feest van het H. Hart 8.00 uur Uit dankbaarheid M. 19.00 uur overl. ouders v. Rhee-Drabbels en zoon Piet. Dameskoor Zaterdag om 19-00 uur avondmis zingen. Maandag om 20.30 uur repetitie. Dames, zorg dat u op tijd aanwezig bant. DAMESKORFBAL Eindelijk is het dan zover, aanstaande woensdag, 15 juni, is er in het Gemeenschapshuis tussen half acht en negen uur een algemene informatie avond over korfbal. Iedereen die zich opgegéven heeft, wordt op deze avond met ouders verwacht. Verder zijn ook diegenen die wat meer over korfbal willen weten, van harte welkom op deze avond. FANFARE CASTBNRAY i.o. Op zaterdag 23 ,juni a.s. wordt huis aan huis,een grote financieele biiksemaktie gehouden. Nadere mededelingen hierover volgen nog. s*Avonds wordt een „Aspergesbal" georganiseerd in het Gemeenschapshuis. Houdt op 25 juni de avond vrij en kom naar dit hal. U steunt toch ook onze fanfare '1' 1 "j

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1