-BE 5SEBBS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Castelostraat k Bankreknr13=87.93=867 Nr. 22 3 juni 1977 PAROCHIE-NIEUWS Peest van de H. Drieeenheid Misdienaars: Sjak Classens en Eric Thielen John Versteegen en Geert Stiphout Hoogmis: Arno Rambags en Peter Weijs. Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Reynders-Weijs-Heldens Zondag?"-.'Oö- irar* TrcrraritrTftTïïTSS'ë'tt 10.OC uur overl. fam. Jos Geerets-Weijs Eerste zondag van de maand: bijzondere collecte voor onze eigen kerk. Maandag: 8.00 uur Josephina Seykens-Collin Dinsdag: 8.00 uur P. Fhilipsen Woensdag: 8.00 uur int. offeraars Gezinsmis Donderdag: 8.00 üur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits Vrijdag: 8.00 uur overl. fam. Maes-Baeten Zaterdag: .19.00 uur jrd. Martin Wismans DAMESKOOR Vrijdag (vandaag) om l'f.A-p uur huwelijksmis zingen. Maandagavond om 20.30 uur repetitie. BEJAARDENVERENIGING Op de, laatste bestuursvergadering is besloten om op woensdag 20 juli een'dagtocht te maken naar het Grugo Park in Essen, Duitsland. Diegenen die deze reis willen meemaken, worden verzocht zich te melden voor donderdag 9 juni a.s. bij een van de bestuursleden. Ook diegenen die nog geen 65 jaar zijn, kunnen meegaan, zolang er in de bus nog plaatsen vrij zijn. Voor deze reis hebt u nodig een paspoort of toeris- tenkaart. Degenen die deze nog niet hebben wordt aangeraden niet te lang 'j te wachten met aanvragen. Een paspoort kost >6,-,; is 5 jaar geldig 5 jaar in sommige landen van Europa. Het kan 1A dagen duren voor deze klaar is. Een toeristen-kaart -cost 17,- en is 2 jaar geldig Deze kaart kunt u op het Gemeentehuis zo meenemen, Het Bestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1