BE M3liffl1S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adress Castelostraat 4 Bankrekeningnr. 13.87,93,867 Kr. 21 27 mei 1977. PAROCHIE-NIEUUIS Pinksterweek Misdienaars Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag s Woensdag Donderdag: Vrijdag Zaterdag Henk en Coro Verstegen Arno Rambags en Pater b'oys Henk Vollenberg en dan Janssen 19.00 uur Harrie v. Kuyck HoogfeestPinksteren 8.00 uur Truus Smits-dansson 10,00 uur Jrd. Hendrik Philipnan Onder de diensten bijzondere kollakto voor onze Nederlandss Missio narissen. 8.00 uur ovorl. fam. liJoys-v. Lipzig 10,0Ü uur uit dankbaarheid (T.) 8.00 uur Horman Dinghs 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Gerard Philipson Eerste Vrijdag H.Hart 8.CIO uur overl, fora. Tiülen-Tiülen-Smits 14.45 uur PI, Huwelijksmis Bruidspaar Verstegen-Pingen 19.00 uur overl. fam. Reynders-Weys-Heldsns. Redactioneel ^_G_E_RjB_E_D_A_N_K_T___J J_ _H Nu de redact ib-wisseling can feit is, willen wij jou langs deze ujog onze taslge- meende dank overbrengen voor de jarenlange inzet en goede verzorging voor en van ons dorpsblad "do Schans". Hopelijk- kan "dn Schans" nog jaren op de door jou inge slagen weg uordon voortgezet. Wij wensen jou, je vrouw an de kinderen veel sukscs toe in je nieuwe omgeving en werkkring Nogmaals bedanktI.' Redactie "de Schans". DAMESKOOR A.s. zaterdagavond 28 mei miszingon om 19.00 uur. A.s. vrijdagmiddag 3 juni huwelijksmis zingen om 14.45 uur. Volgende uiesk guen repetitie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1