[IE SBHniS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Horsterweg kj>c Bankreknr. 13,87-93«867 Nr. 20 20 mei 1977 PAROCHIE-NIEUWS Zevende zondag van Pasen Misdienaars: John Versteegen en Geert Stiphout Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Sjak Classens en Eric Thielen Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs Zondag: 8,00 uur Leon. Geurts en Wilhelmina Linders 10.00 uur overl. fam. Willemssen-Martens (Tienray) Maandag: 8.00 uur overl. fam. Seijkens-Collin Dinsdag: 8.00 uur P. Philipsen Woensdag: 8.00 mir Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur Int. fam. Tielen-Janssen Vrijdag: 8.00 uur Antonetta Tacken Zaterdag: 19.00 uur Harrie van Kuyck N.B, Zondag is in onze kerk geen Hoogmis. Processie naar Tienray, waar om 10.00 uur de Hoogmis zal zijn. De zang wordt verzorgd door het Dames- en Herenkoor. Wil ieder op eigen gelegenheid naar Tienray gaan. We rekenen op een goede deelname. WISSELING REDAKTEU.RSCHAP Met ingang van deze week zal de heer H. Classens mijn taak gaan over nemen. Vanaf de oprichting (1 oktober 1971) heb ik me bezig gehouden met dit Dorpsblad. Tot 8 september 1972 stond de Schans onder leiding van Mart Vissers; daarna verhuisde het redaktie-adres naar de Horsterweg. Toen was het jaargang 1; nu jaargang 6. Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken die mij ter zijde stond. Allereerst de schoolkinderen, zij zijn het waarop o,an De Schans draait. Verder de medewerkers Thea Drüggen, Gerda Classens en Riek Donders en natuurlijk Piet Emonts. Zelf ben ik Castenray dankbaar in de wetenschap dat De Schans gewaardeerd werd en wordt. Ik hoop dan ook dat De Schans blijft en blijft wat het' is: een kommunikatie-blad dóór en vóór de Castenrayse gemeenschap. Nogmaals wens ik de Schans een lang leven toe.... een plezierig werk voor de samenstellers en mijn opvolger veel voldoening met deze taak. Dit werk aan de Schans heb ik steeds met plezier gedaan. Ik hoop dat Henk dit later ook kan zeggen. Veel succes G. Raaijmakers.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1