BE SBHBflS- H rr et Da c O enra DORPS BLAD VOOR CASTENRAY veren lciuna DCL6u hr jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1977 Redaktië-adresHorsterweg kj>c Bankreknr. 13=8793.867 Nr o 19 13 mei 1977 PAROCHIE-NIEUWS Zesde_zonda£ van Pasen Misdienaars: Arno Rambags en Peter Weijs Sjak Classens en Eric Thielen Hoogmis: Henk en Caro Versteegen Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur 8o00 uur 10.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 11.15 uur 19.00 uur Hemelvaart 8.00 uur 10.00 uur 8.00 uur 1'+„Q0 uur 19.00 uur overl. fam. Vollenberg-Seijkens Truus Smits-Janssen Jos Geerets. Onder deze dienst doen de kinderen de Éérste H. Communie. De eerste banken; in de kerk zijn gereserveerd voer de communicanten en hun ouders. overl. fam. Kemmelings-Friezen. - - Uit dankbaarheid bij Gouden Bruiloft Gezinsmis (int. offeraars) Wereldmissiedag der kinderen int. voor de weldoeners van onze kerk. overleden familie. van de Heer - overl. fam. Duykers-Wismans Uit dankbaarheid (K.) overl. fam. Tielen-Tielen-Smits PI. dankmis bij gelegenheid van. Gouden Huwelijksfeest fam. Wizlemsen-Martens. Hendrik' Dinghs N.B. De jaarlijkse bedevaart naar Tienray zal dit jaar plaats vinden op zondag 22 mei. In onze kerk zal dan geen Hoogmis zijn. Deze wordt gevierd in Tienray om 10.00 uur' In verband met het kampioenschap van het 1e elftal in de 2e klasse Afdeling Limburg en promotie naar de 1e klasse houden bestuur en spelers op zaterdag ik mei 1977 van 20.00 tot 21.30 uur in het Gemeenschaps huis te Castenray. Uw aanwezigheid zullen wij ten zeerste op prijs stellen. j 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1