SBUflflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adresHorsterweg kjc Bankreknr. 13=87.93=867 ■Nr. 18 6 mei 1977 PAROCHIE-NIEUWS Week van 7-1^ mei Misdienaars: Henk Henk Hoogmis: John Vijfde zondag van Pasen Vollenberg en Jan Janssen en Caro Versteegen Versteegen en Geert ..Stiphout Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: 19.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 1A.30 Zaterdag: 19.00 Feest uur Jos Geerets uur Jan Willems uur Wilhelraina Weijs-v. Lipzig uur Josephina Seijkens-Collin uur Jan Reijnders uur Gezinsmis int. offeraars uur overl. famTi'elen-fielen-Smits uur Martin Keijsers-Hellegers uur Uit dankbaarheid bij '40-jarig huwelijk I am Bellussen-Jacobs uur overl. fam. Vollenberg-Seijkens van St. Matthias, patróón van onze parochie, MOEDERDAG BLOEMENDAG Vkh V-Hedenavond bloernenaktie v ..f) t.b.v. "De Ti jdver dri jvers" U\ We starten om 18.00 uur MEDEDELING LAGERE SCHOOL In samenwerking met Schoolbestuur, Oudercommissie en Leerkrachten, via een uit deze gelederen gekozen benoemingscommissie, zijn uit de 1^0 sollici tanten A kandidaten geselecteerd. Deze zijn afgelopen maandag op solli citatie-gesprek geweest bij leerkrachten en bestuur. Benoemd gaat worden aan onze lagere school de heer Bert Clevis, oud 23 jaar, uit Broekhuizen- vorst, Ooijenseweg 2. We hopen aan hem een goede onderwijzer voor onze kinderen te hebben. Natuurlijk hopen we ook dat hij zal passen in het team en bij de samen werkende organisaties ten dienste van de school. Bestuur V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1