[IE SBHFI1S- k DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 R'ödaktie-adres: Horsterweg 93c Bankreknr. 13«87<,93°867 Mr. 16 22 april 1977 PAROCHIE-NIEUWS Derde zondag van Pasen Misdienaars: Henk en Caro Versteegen Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Arno Rambags en Peter Weijs Henk Vollenberg en Jan Janssen 19°00 uur int. fam. Gellings-Verhoeven 8.00 uur jrd. Engelbert Emonts-Geurts 10.00 uur Jos Geerets Feest v.do H. Marcus 8.00 uur Hendr. en Elisabeth Strijbos 8.00 uur overl. fam. Seijkens-Collin 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits ,00 uur overl. fam. Kuenen-Hermans ,00 uur Uit dankbaarheid bij gel. v. gouden bruiloft Duyker s-Rambags ,00 uur Uit dankbaarheid bij gel. v. zilveren bruiloft Peeters-Heiligers .00 uur Harrie van Kuyck 8 1 9 19 19 J'f Op vrijdag 29 april a.s. hopen onze ouders en grootouders Martien Duykers Maria Duykers-Rambags hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren De. II. Mis uit dankbaarheid zal om 19.00 uur plaatsvinden in de St. Matthiaskerk te Castenray Dagadres: Zaal "De Ruif" Oirlo Receptie van 18.30 tot 20.00 uur r :.Wj .73'

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1