-BE SBEB1S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adresHorsterweg 43c Bankreknr. 138793«867 Nr. 15 15 april 1977 PAROCHIE-NIEUWS Tweede zondag van Pasen Misdienaars: John Versteegen en Geert Stiphout Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Jac Classens en Eric Thielen üit dankbaarheid zilv. huwelijksfeest farm Geerets-Classens Jos Geerets - Leon. Geurts en Wilhelmina Linders overl. farm Weijs-Cox en Weijs-VwLipzig. Po Philipsen Uit dankbaarheid fam. Cox-Sprec-uwenberg Gezinsmis int» offeraars Jan Reijnders overlo ouders Janssen-Emonts en zoon Pierre Uit dankbaarheid zilvc huwelijksfeest fam» Cox-Spreeuwenberg Int» fam. Gellings-Verhoeven N.B. De totale opbrengst van de Vastenactie was dit jaar 1300,- Heel hartelijk dank» - Zaterdag: 14, ,00 uur 19. .00 uur Zondag: 8. .00 uur 10. .00 uur Maandag: 8. .00 uur Dinsdag: 8. .00 uur Woensdag: 8 .00 uur Donderdag? 8. .00 uur Vrijdag: 8, .00 uur 15. .00 uur Zaterdag 19. .00 uur DAMES- EN HERENKOOR Zaterdag, 16 april, om 14.00 uur jubileummis zingen» Maandag a.s. geen repetitie i.?.u. meedoen aan "doe-avonden" voor keren georganiseerd door het diocesaan bestuur van het N.S.C.V. door de dirigent Hiervoor in de plaats a.s. donderdag repetitie van 20.00 - 21.00 uur» AoSo ZATERDAG, 16 april, "OPEN DAG" PEUTERSPEELZAAL in het Gemeenschapshuis van I'm30 - 16.30 uur IEDEREEN IS WELKOM» 4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1