t O1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-aüres Hor ster we^; kj>c Bankreknr13°87.93»867 Nr1 b 8 april 1977 PASEP 1 WDE'RE-N VAN HET LICHT. Het woord Pasen al roept iets op van jubel, vreugde, van blije Alleluia's. Pasen, je denkt aan de lente het ontluikende leven, de belofte van een nieuwe zomer. Pasen: alles is schoon, een beetje vernieuwd'■///'-■ we zijn op ons "Paasbesc". Het is eigenlijk helemaalniet verrassend voor ons, dat het Pasen geworden is. Zoals na de winter vanzelf de lente komt, zo komt na de vasten het paasfeest. Het ritme van vasten - Goede Week - Pasen is een bekend ritme. Het zou gek zijn als het anders was. Maar ik ben bang, dat het daardoor te vanzelfspskend wordt. Na Goede Vrijdag wordt het Pasen of na het kruis komt de verrijzenis. Door die vanzelfsprekendheid kan het ook een beetje goedkoop worden. Zoiets "als: ha regen kómt" zonne schijn. Een beetje goedkoop; de tijdgenoten van Noë hadden ook niet veel aan zulke gezegdes. Het is niet zo gewoon dat het Pasen wordt. Als we het evangelie goed op ons laten inwerken, dan merken we dat meteen. Het is helemaal geen paasverhaal vol jubel, glans, licht, vrede en engelenzang. Het is een"verhaal in de schemer. In het donker gaan enkele vrouwen naar het graf. Ze denken niet aan een verrezen Heer. Ze denken dat men de Heer heeft weggehaald. De Apostelen worden erbij gehaald. En Petrus begint ook niet direct een "alleluia" te zingen. 5- Van die andere leerling staat geschreven: hij keek in het graf en geloofde. Ze begrepen nog niet wat er ge schreven stond!" san fins

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1