DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1977 Redaktie-adresHorsterwcg k~$c Bankreknr13.87.93.86? Nr. 13 1 april 1977 PAROCHIE-NIEUWS De Goede Week Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Henk en Caro Versteegen Hoogmis: John Versteegen en Geert Stiphout Zaterdag: 19-00 uur Harrie van Kuyck Palmzondag: 8.00 uur Jan Willems 10.00 uur Jan Reijnders. Onder deze dienst vindt de Palmwijding plaats. Tevens eerste zondag van de maand en bijzondere" collecte voor onze eigen kerk. Maandag: 8.00 uur jrd. Herman Dinghs Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits 20.00 uur Boeteviering als voorbereiding op Pasen V/oensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 20.00uur Boeteviering als voorbereiding op Pasen Donderdag: Witte Donderdag 20.uur Plechtige avondviering int. fam. Seijkens-Ewals Vrijdag: GoedeVrijdag 15=00 uur Viering voor schooljeugd 20.00 uur Viering van het lijden en dood van de Heer. Zaterdag: Paaszaterdag: 2Ö.ÖÖ uur Paasnachtviering: int. Hendrik Dinghs N.B. 1. De nevelopjes voor de Vastenactie kunnen Palmzondag al mee genomen worden naar de kerk. Van harte aanbevolen. - 2. Paaszaterdag vanaf 11.00 uur wijwater halen in de sacristie. a.s. zaterdag 2 april 12-1 JARIG BESTAAN VOETBALVERENIGING S.V. CASTENRaY Receptie van 20.30 - 21=15 uur he snuRins-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1