tStuurs i DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Horsterweg ^3c Bankreknr 13 <.87 «93 <.867 Nr. 12 25 maart 1977 P; iROCHI E -NI EU WS Vijfde zondag in de Veertigdagentijd Misdienaars: Sjak Classens en Eric Thielen John Versteegen en Geert Stiphout Hoogmis: Arno Rambags en Peter Weijs Zaterdag: 19 00 uur int. fam. Luyckx-Maes Zondag: 8.00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uur Antoon Geurts-Zanders Maandag: 8.00 uur overl. fam. Seykens-Collin Dinsdag: 8.00 uur Jan Reijnders Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Hulseh-Smeets Vrijdag: Eerste vrijdag II. Hart 8.00 uur Gerard Cremers-Versteegen Zaterdag:.. 19 00 uur Harrie v. Kuyck. N.B. De eerste ronde van de Vastenactie was 41*+,- Heel Hartelijk dank. De tweede ronde zal plaats vinden op Palmzondag en Pasen. DAMES- EN HERENKOOR Morgen, zaterdac 26 maart mis zingen en maandagavond om half_acht repetitie Herenkoor donderdag 8 uur repetitie. ZONDAG li J/i -N. - i i A 1 l ^/J j viL;y AANVANG l'+.OO uur. 7 7 c> c? hS 1 'i Ah-:. i 7

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1