I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Horsterweg kjc Kr» 11 Bankreknr13„87»93«867 18 maart 1977 PAROCHIE-NIEUWS Vierde zondag in de Veertigdagentijd Misdienaars: Henk en Caro Versteegen Arno Rambags en Peter Weijs Hoogmis: Henk Vollenberg en Jan Janssen Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: V/oensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag 0 19.00 uur Hendrik Dinghs 8.00 uurLeon. Geurts en Wolhelmina binders 10.00 uur Jos Geerets 8.00 uur overl. fam. Kunen-Hermans- 8.00 uur overl. fam. Tielen-Iiclen-Smits 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) 8.00 uur Gerard Binghs-Friezen Feest van Maria Boodschap 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben 19,00 uur T.i.v. fam. Luyckx-Maes Misschien vergat u de vorige week het vastènzakje. Ook zaterdag en zondag kunt u offeren voor de vastenactie achter in de kerk. Oprechte dank. h DAMES- EN HERENKOOR IW Dameskoor maandagavond repetitie. Aanvang 20.00 uur Herenkoor donderdagavond repetitie. STICHTJNG KATH. ONDERWIJS CASTENRaY Langs deze weg wil het bestuur van de school IJ allen op de hoogte brengen van het feit dat de heer G. Raaijmakers wndhoofd van onze lagere school per 1 aug. a.s. benoemd is tot hoofd aan de 6-klassige lagere school, Pius X, in Dommelen, gem. Valkenswaard MEDEDELING KLEUTERSCHOOL Alle kleuters hebben woensdag 23 maart a.s. vrij van school in verband met bezoek van d.e congresdag in Sittard van de leidster. L.R.V. DE EENDRACHT Het is de bedoeling orn de- reeds eerder bekend gemaakte oud ijzer en lompen actie te houden op zaterdag 26 maart a.s. Wij rekenen op de volledige medewerking van de leden, zodat dit -werk niet door enkele gedaan moet worden. HE s q ei Fins No I'

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1