M l DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Horsterweg ^3c Bankreknr13.87.93.867 Nr. 10 11 maart 1977 0 e - •- s 7 2, S SS- Aan alle inwoners van Castenray 'SÏ Op zaterdag 12 maart a.s. te 20.30 uur zal ons jeugd- en gemeenschapshuis officieel geopend worden door wethouder van Oers. De Dorpsraad heeft zich bereid verklaard om een en ander mee te o'rganiseren en te verzorgen. Het Stichtingsbestuur zal een receptie wordenaangeboden en wij willen dan ook allo mensen van Castenray verzoeken op deze avond aanwezig to zijn, ook degenen die ons gemeenschapshuis van binnen al lang niet,meer gezien hebben, komt zien wat hier is gepresteerd. Na afloop van de receptie is nog gelegenheid de avond gezellig door te brengen onder genot van een pilsje en stemmingsmuziek. Een welgemeende felicitatie aan de leden van de Stichting Jeugd- en Gemeenschapshuis met dit behaalde succes van hun bemoeienissen om het gebouw op te knappen en aan moderne eisen te laten voldoen. Tevens een felicitatie aan heel Castenray voor dit bezit. Eed. Schans. HE sanfifis - i uiJiluc-!iyw

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1