-BE SBUflHS- <4> i, r> J> DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adresHorsterweg kj>c Nr. 9 Bankreknr 13.87» 93» 867 maart 1977 PAROCHIE-NIEUWS Tv/eede zondag v.d. veertigdagentijd Misdienaars: Arno Rambags en Peter Weijs Sjak Classens en Eric Thielen Hoogmis: Henk en Caro Versteegen. Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur jrd. Lei Heidens 8.00 uur Mathies Wijnhoven 10.00 uur Harrie van Kuyck v.w= Kerkl. zangkoor Eerste zondag van de maand: bijzondere collecte voor onze eigen kerk. 8.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits 8.00 uur Voor een zieke oma 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Johannes Rambags-Kuypers 8.00 uur jrd. Pierre Janssen 1A.00 uur PI. Huwelijksdienst int. Bruidspaar v.d. Bungelaar-Geerets 19.00 uur Jos Geerets DAMES-EN HERENKOOR Dameskoor maandag repetitie. Aanvang 20.00 uur Herenkoor donderdag repetitie. DENKT U MORGEN (ZATERDAG) AAN DE SPEELGOED - AKTIE t.b.v. peuterspeelzaal, We beginnen om 10.00 uur. Alle kleuters hebben dinsdagmiddag 8 maart a.s. vrij van school, i.v.m. bezoek vergadering van de leidster. ,1 MEDEDELING KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1