[IE SSHfllS A/eé J3rocjron/ mo voor c/e C-Cirrta fo Asdagen stoot cy-> e/e taaiste JtLecj dii. LL j DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1 jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.QO uur weekblad 1977 Redaktie-adr.es: Horsterweg kjic Nr. 7 Bankreknr. 13.87=93.867 18 februari 1977 PAROCHIE-NIEUWS Zevende zondag door het .jaar Misdienaars Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Sjak Classens en Eric Thielen John Versteegen en Geert Stiphout Arno Rarnbags en Peter Weys 19.00 uur Hendrik Dinghs 8.00 uur Jan Willems 10.00 uur Harrie v. Kuyck v.w. Handboogschutterij De Batavieren 10.00 uur Bijz. int. A. 10.00 uur overl. fam. Seykens-Collin Aswoensdag. Geboden Vasten- en Onthoudingsdag. 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 19»00 uur Mathieu Jenniskens Onder de diensten gelegenheid om het Askruisje te ontvangen. 8.00 uur Anna Gertruda Philipsen 8.00 uur Antoon Dinghs-Kemmelings 19.00 uur overl. fam. Vullings-Dinghs N.B. Maandag en Dinsdag zijn de vroegmissen vanwege Carnaval om tien uur JEUGDCARNAVAL Zaterdag 19 febr. zaal klaarmaken om 18.15 uur. Ron - Ruud - Mart - Will - Twan - Jos - Ruud. Verdere mededelingen over verloop carnaval: zie elders in De Schans. e heet. Were 6 dan pree ie's wad er ée doen is v-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1