DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.QO uur weekblad 1977 Redaktie-adresHorsterweg kj>c Bankreknr. 13087,, 93 867 Nr o 6 11 februari 1977 PAROCHIE-NIEUWS Zesde zondag door het jaar Misdienaars: Henk en Caro Versteegen Arno Rambags en Peter Weys Hoogmis: Henk Vollenberg en.Jan Janssen Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: DAMES- 19=00 uur Harrie van Kuyck 8.00 uur Truus Smits-Janssen v.w.., buurt 10o00 uur Mina Weys- v. Lipzig 80OO uur Josephina Seykens-Collin 8.00 uur over1o fam« Rambags-Cleven 8.00 uur Gezinsmis into offeraars 8.00 uur overlo fam. Strijbos-Strijbos 80OO uur overlo fam. Philipsen-Jaeobs 19=00 uur Hendrik Dinghs h j> EN HERENKOOR CV Zaterdag avondmis zingen. Maandag repetitie. Aanvang 20.00 uur VANAVOND ZITTINGS-AVOND AANVANG 20.00 uur DORPSRAAD f Dinsdag 15 februari a.s. om 19 30 uur bij H. van Rh.ee vergadering van de gehele Dorpsraad. Op deze bijeenkomst komen Loco-burgemeester G.H. Schols en wethouder J.W. Loonen een uiteenzetting geven over het komende nieuwe bestemmingsplan en de komende riolering. ui SBiifiris-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1