w, I'-' J\ tete K7JI ÓT/ V H DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1977 Redaktie-adresHorsterweg kjc Nr. 5 Bankreknr. 13.87.93.867 februari 1977 PAROCHIE-NIEUWS Vijfde zondag door het jaar Misdienaars: John Versteegen en Geert Stiphout Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Sjak Classens en Eric Thielen. Zaterdag: 19-00 uur overl iamThielen-Tacken Zondag: 8.00 uur overl. fam. Philipsen/Aerts 10.00 uur Willem Classens-Rongen 1.. Onder deze diensten is er collecte voor de Kcmisa (Medische Missie Actie) 2. Na de diensten van zaterdag en zondag is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoebon 8.00 uur overl. fam. Rarabags-Cleven 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overl. fam. Strijbos-Kemmelings 8.00 uur overl. fam. Friezen-v.d. Sterren 19.00 uur Harrie van Kuyck EÉ DAMES- EN HERENKOOR j"Dameskoor maandag repetitie. Aanvang 20.00 uur °Herenkoor donderdag repetitie. <3) VANAVOND >~-A\ Bi j eenkomst voor de raad om 20.00 uur bij van Rhee, HE smmns 1 kV'""

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1