DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Horsterweg kj>c Nr. k t Bankreknr. 13.87.93.867 28 januari 1977 PAROCHIE-NIEUWS r~ Vierde zondag door het jaar Misdienaars: Arno Rambags en Peter Weys Sjak Classens en Eric Thielen Hoogmis: Henk en Caro Versteegen Zaterdag: 19.00 uur overl» fam. Vullings-Dinghs Zondag: 8.00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uur Willem Thielen-Weys-Linders Maandag: 8.00 uur Josephina Seykens-Collin Dinsdag: 8.00 uur Antoon Steehs sr. Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Feest Maria Lichtmis Donderdag: 8.00 uur uit dankbaarheid H. H. Blasius Vrijdag: Eerste Vrijdag, H. Hart 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben 180OO uur lev. en overl. fam. v.d. Beuken Zaterdag: 19.00 uur overl fam. Thielen-ïacken. DAMES- ;n HERENKOOR Maandag repetitie. Aanvang 20.00 uur. BEZOEK HET JEUGD-PRINSENBAL OP ZATERDAG 29 JANUARI A.S. WIE ZAL HET WORDEN??????? BEKENDMAKING OM 11 MIN. OVER HALF NEGEN Aanvang 19.30 uur. Entree ƒ1,- m.m.v. "DE TRIO'S ui sannfis- j

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1