HE SSHfllS J> DORPS BLAD VOOR CASTENRAY O) jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1977 Redaktie-adres: Horsterweg kjc Bankreknr13.87.93-867 Nr. 3 21 januari 1977 PAROCHIE-NIEUWS Derde zondag door het jaar Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Henk en Caro Versteegen Hoogmis: John Versteegen en Geert Stiphout Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur 8.00 uur 10.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 800 uur 1 9 00 uur overl. fam. Thielen-Tacken overl. fam. Philipsen-Aerts Leonard Peeters-Spreeuwenberg overl. fam. Gellings-Verhoeven Bijz. int. G. Gezinsmis int. offeraars overl. fam. Strijbos-Cleven over-l. fam. van Dijck overl. fam. Vullings-Dinghs DAMES- EN HERENKOOR f? Vrijdagavond bestuursvergadering. Zaterdagavond H. Mis zingen. Maandag om 20.00 uur repetitie en tevens jaarvergadering. Herenkoor donderdag repetitie. ZATEF.DAG-AVOND GROOT J DE NIEUWE PRINS ZAL OM 11 MIN. VOOR 10 BEKEND GEMAAKT WORDEN.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1