-BE SBUniS- P DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1977 Redaktie-adresHorsterweg A3c Nr. 2 Bankreknr. 13.87.93«867 1A januari 1977 PAROCHIE-NIEUWS Tweede zondag door het jaar Misdienaars: Sjak Classens en Eric Thielen John Versteegen en Geert Stiphout Hoogmis: Arno -Rambags en Peter Weys Zaterdag: 19«00 uur Hendrik Dinghs Zondag: 8.00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uur Maria Do'nders-Hoedemakers Maandag: 8.00 uur overl. fam. van Dijck Dinsdag: Begin van de Bidweek om eenheid 8.00 uur Bernard Vullings-v7d. Broek Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Dinghs-Kernmelings Vrijdag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Thielen-Tacken DAMES- EN HERENKOOR Dameskoor maandag repetitie. Aanvang 20.00 uur Herenkoor donderdagavond repetitie. JEUGDVORSTENBAL M.M.V. discotheek DE PEACEMAKERS Aanvang 19.30 uur Entree ƒ1,- JEUGDCARNAVAL Morgen, 15 jan., jeugdvorstenbal. Tevens aftreden van Prins Wim. Na het aftreden van prins Wim zal ook de jeugdraad een verjongings kuur ondergaan. Zondagmorgen 11 uur zaal poetsen, o.l.v. mevr. Cremers-Wismans en mevr. Nel Wismans.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1