[IE SSEflflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY f> jaargang nr.6. kopij binnen voor woensdag 1700 uur weekblad 1977 Redaktie-adresHorsterweg kjc Bankreknr. 13=87=93-867 Nr. 1 7 januari 1977 PAROCHIE-NIEUWS Week van 8 95 [januari Misdienaars: Henk en Caro Versteegen Arno Rambags en Peter Weys Hoogmis: Henk Vollenberg en Jan Janssen Feest Doop van de Heer Zaterdag: 19.00 uur jrd Theo Jacobs Zondag: 8=00 uur Truus Smits-Janssen v.w. buurt 10.00 uur overl» fam. Cox-Janssen Maandag: 8.00 uur Bijz. int. A. Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Gellings-Verhoeven Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Dinghs-v.d. Beuken Vrijdag: 8.00 uur overl. fam. Kuypers-Christiaens Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs Zaterdag 8 januari en zondag 9 januari bijzondere collecte voor onze eigen kerk. Van harte aanbevolen. b DAhES- EN HERENKOOR O Zaterdag avondmis zingen. Maandag repetitie. Aanvang 20.00 uur. Herenkoor donderdag repetitie. Op zaterdag 8 januari 1977 TEVENS AFTREDEN VAN PRINS TOËN (zie elders)

Castenrays dorpsblad De Schans | 1977 | | pagina 1