SdHRilS DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktie-adresHorsterweg kjc Bankreknr. 13.8793°867 Nr. k9 31 januari 1976 BB Bij de jaarwisseling is er weer alle reden om de goede God dankbaar te zijn. voor de vele gaven, die v/e van Hem mochten ontvangen. - Ook willen we onze dank uiten aan alle parochianen, die met raad en daad hebben bijgedragen tot het welzijn van onze parochie in 1976. Met goede moed gaan we het jaar 1977 beginnen. Moge ook in het nieuwe jaar Gods zegen op onze gemeenschap rusten. Moge God ons allen weer de kracht geven om ons daarvoor te blijven inzetten. We wensen elkaar deze dagen een Zalig Nieuwjaar. Ondersteunen we deze wens ook met een oprecht gebed voor elkaar. In deze geest aan alle parochianen een Gezegend Nieuwjaar toegewenst. Pastoor en Kerkbestuur. PAROCHIE-NIEUWS Week van 1-8 januari 1977 Misdienaars: John Versteegen en Geert Stiphout Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Sjak Classens en Eric Thielen Zaterdag: Nieuwjaar. Feest van Maria, Moeder van God, 8.ÖÖ uur overï. fam. Ëmonts-Geürts 10.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Zondag: Driekoningen: Openbaring van de Heer 8.00 uur overl. fam. Gooren-Dinghs 10.00 uur Willem en Lamberdina Friezen. Maandag: 8.00 uur overl. fam. Dinghs-Kemmelings Dinsdag: 8.00 uur Hendrik en Herman Dinghs Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdags 8,00 uur jrd. Josephina Seykens-Collin Vrijdag: Eerste Vrijdag. H. Hart. 8.00 uur Maria Tielen-Smits (P.) Zaterdag: 19.00 uur jrd Theo Jacobs DAMES- EN HERENKOOR Dameskoor maandagavond repetitie. Aanvang 20.00 uur Herenkoor donderdagavond repetitie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1