L DORPS BLAD VOOR CASTENRAY p b jj jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag n.OOuur weekblad 1975 Redaktie-adres: Horsterweg 43c Nr. 48 Bankreknr. 13.87.93.867 24 december 1976 KERSTMIS - VERLOSSING Ieder jaar worden we weer opgeroepen tot het feest van grote vreugde, "Ik verkondig u een grote blijdschap". We worden uitgenodigd'om na te denken over die bron van vreugde, die tevens bron is van vrede en vrijheid, van blijdschap en vertrouwen. De Heer is op aarde gekomen. Hij kwam met een duidelijk omschreven opdracht van de Vader. Hij kwam de vriendschap met God vernieuwen. Hij kwam door zijn voorbeeld en leer ons de weg wijzen naar God. Er is een goede wil nodig om wel-willend te luisteren naar zijn onderrichting, om te zien naar de wonderen van zijn liefde. Met goede wil en geloof zien naar het grootste wonder van de mense lijke geschiedenis en dat toch plaats vond in de grootste eenvoud: een kind in een kribbe; engelen als boden van God; de herders en straks de Driekoningen. Hij wordt als verlosser gekend, erkend en aanbeden. Zo heeft de Zoon van God zijn intrede gedaan bij ons. Alles is bedoeld om Gods liefde kenbaar te maken. Liefde vervult heel dit feest. In Zijn liefde kwam Tij ons verlossen. Laten we dankbaar dit Kerstfeest, dit Liefdefeest vieren. Dankbaar voor onze verlossing en voor Zijn liefde. Trachten we die liefde ook gestalte te geven in ons leven van elke dag. Blijdschap, vreugde, liefde Dan wordt het Kerstfeest vruchtbaar en zalig. Van harte zo'n Zalig Kerstfeest toegewenst Uw Pastoor. he suiinns p •fC rrr

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1