vé i JL VOOR r l DORPS BLAD CASTENRAY jaargang nrJF kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad Redaktie-adres: Horsterweg kjc Bankrekrir» 13.87«93.867 Nr. k7 17 december 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 18 - 25 december Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Henk en Caro Versteegen Hoogmis: John Versteegen en Geert Stiphout Vierde zondag van de Advent Zaterdag: 19.00 uur jrd. Martin Wismans Zondag: 8.00 uur overl. fam. Emonts-Geurts 10.00 uur Jac Wismans-Cleven Maandag: 8.00 uur overl. fam. Strijbos-v.d. Beuken Dinsdag: 8.00 uur Mina Willemsen-Linders 19.00 uur Boeteviering als voorberiiding op het Kerstfeest Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 19-00 uur Boeteviering als voorbereiding op het Kerstfeest Donderdag: 8.00 uur övërlT farii. Tielen-Janssen Vrijdag: 's morgens geen vroegmis 21.00 uur Nachtmïs~Int7~Hendrik Dinghs Zaterdag: Hoogfeest van Kerstmis 8.00 uur Herdertjesmis, gezongen door het kinderkoor van de basisschool, int. Harrie v. Kuyck 10.00 uur Hoogmis, gezongen door Dames- en Herenkoor int. overl. fam. Wismans-Nooyen De Nachtmis wordt gezongen door het Dames- en Herenkoor. Vanaf kwart voor negen worden Kerstliederen gezongen. DAMES- EN HERENKOOR -É- Maandag en donderdag-avond om 20.00 uur repetitie. Herenkoor donderdag-avond repetitie. GEZINSBIJDRAGE We naderen weer het einde van het jaar. Sommige parochianen hebben nog vergeten om de gezinsbijdrage af te dragen. Mogen wij u verzoeken om dit alsnog te doen, zodat we de boeken over 1976 kunnen afsluiten. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking. Adm. Kerkbestuur. HE sanfins k v

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1