-IE SBUflflK- <J£26 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY r jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktie-adres: Horsterweg kj>c Nr. ^6 Bankreknr. 13-87.93.867 10 december 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 11 - 18 december Misdienaars: Sjak Classe'.s en Eric Thielen John Versteegen en Geert Stiphout Hoogmis: Arno Rambags en Peter Weys Derde zondag van de Advent Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Cremers-Wismans Zondag: 8.00 uur overl. ouders Janssen-Emonts en zoon Pierre 10.00 uur Piet Philipsen Maandag: 8.00 uur overl. fam. v.d. Sterren - Jenniskens H. Lucia Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Houben Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Dinghs-Vullings Vrijdag: 8.00 uur overl. fam. Strijbos-v.d. Beuken Zaterdag: 19-00 uur jrd. Martin Wismans DAMES- EN HERENKOOR Zaterdag avondmis zingen. Maandag om 20.00 uur repetitie. Herenkoor donderdagavond repetitie. STICHTING TJENGKE- MUDA Zuidmolukse-organisatie voor sociaal en kultureelwerk De Stichting Tjengke Muda, de organisatie voor sociaal en cultureel werk ten behoeve van Zuid-Molukkers in Gennep, heeft het initiatief genomen een informatieve map te maken over de in ons land wonende Zuidmolukse bevolkingsgroep. De informatiemappen zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg, Bergweg k te Venray, tel. 0^780-3730 Om de info-mappen te kunnen bekostigen is de vergoeding vastgesteld °P f 5»- exclusief verzendkosten a 1,70 ét i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1