DORP$ BLAD VOOR CASTENRAY r t jaargang nr.4* kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 4975 Redactie-adres Horsterveg 43c Bankrekno. 13.87.93,367. Nr. 45 3 dec. 1976 parochie -ij isit. 's V/eek van 4-11 dec, Misdienaars §oogmis Tweede zondag van de Advent. He ik en Garo Versteegen. Arno Rambags en Peter Weys Henlc Vollenberg en Jan Janssen. Zaterdags Zondags Maandag Dinsdag: V/oensdag: Donderdags Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs 8.00 uur overleden ouders Bmonts-Geurts 10.00 uur overleden fam. Steeghs-Litjens-Kenekens kerste zondag van de maand: bijzondere collecte voor onze eigen kerk. 3t. Nicolaas. 8.00 uur overl. Dam. Ver.ioeven-Hoeben 3.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits Onbevlekte ontvangenis van Maria 8.00 uur Gezinsmis int, offeraars 8,00 uur overl, Fam. Dinghs-Vuilings 8.00 uur overl. Fam. Gellings-Verhoeven 19.00 uur overl, Fam. Cremers-V/ismans Sinterklaas en zijn Pieten varen weer in Castenray. En hoe? Geweldig! Sint en Pieten, hartelijk dank dat weer Hebt willen komen. Verder dank aan allen die er aan meegewerkt hebben om er zo'n grandioos feest van te maken. Vooral ook de kinderen van de basis- en kleuterschool, die zo goed hun best hebben gedaan om Sinterklaas en zijn Pieten op deze middag weer blij te naken. Tevens dank aan alle inv/oners van Castenray voor hun geldelijke bijdrage. De Oudereommissie de sBunns

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1